آبشار ماناوگات آنتالیا

آبشار ماناوگات آنتالیا (Manavgat Waterfall)

  آبشار ماناوگات (Manavgat Waterfall) بر روی رودخانه ای به همین نام است که در نزدیکی شهر سیده(Side) قرار دارد. ارتفاع آبشار چندان زیاد نیست ولی از آنجایی که پهنای ریزش آن به اندازه پهنای کل رودخانه است همین مسئله باعث می شود تا رودخانه در هنگام ریزش و برخورد با تخته سنگها بصورتی کف…

ادامه مطلب