شهر آنتالیا Antalya City

آنتالیا Antalya     شهر آنتالیا (ANTALYA City) پنجمین شهر محبوب ترکیه است که مرکز استانی به همین نام نیز هست. این شهر در ساحل جنوب غربی منطقه آناتولیا قرار دارد که در شمال آن رشته کوههای توروس (Taurus) واقع شده اند. شهر آنتالیا بزرگترین شهر ساحلی ترکیه در کنار دریای مدیترانه است که دارای جمعیتی بالغ بر…

ادامه مطلب